Søknadsfristene for Trænafestivalens kulturfond er 1. juni og 1.november hvert år!

Kulturfondet er et overskuddsfond; hvis Trænafestivalen går med overskudd, skal minimum 25 % av overskuddet overføres til kulturfondet. Fordi Trænafestivalen har et ønske om å støtte flest mulig gode tiltak/ prosjekter er det ikke sikkert alle prosjekter får innvilget hele søknadssummen. Det er styret i Trænafestivalen som er tildelingsorgan og forvalter av kulturfondet.

Kriterier for tilskudd:

  • Det gis ikke penger til drift eller lønn.
  • Tiltak som fremmer Træna kan søke tilskudd.
  • Aktiviteten eller prosjektet må ha et allmenn nyttig formål.
  • Tiltak, aktiviteter, prosjekter for barn og unge vil bli prioritert.
  • Det gis som hovedprinsipp ikke tildelinger til privatpersoner.
  • Kulturtiltak (musikk, dans, billedkunst etc…) prioriteres.
  • Offentlige institusjoner eller private bedrifter kan unntaksvis søke midler på tiltaks som tilfaller allmennheten.
  • Det skal klart fremkomme at tiltaket har blitt støttet av Trænafestivalens kulturfond ved tildeling, også i media, hjemmeside, FB eventuelt andre media plattformer.
  • Kulturfondtildelinger utbetales i etterkant av prosjekt mot skriftlig anmodning og prosjektregnskap.
  • Tilskuddsmottaker kan be om inntil 50 % av tildeling som forskudd, mot skriftlig anmodning. Det gis 12 mnd. frist for å gjennomføre prosjektet som for tildeling fra mottatt tildelingsbrev. Pengene som ikke blir benyttet innen fristen, skal tilbakeføres til kulturfondet.

Tiltak som har fått støtte tidligere: TUIL; Norway Cup, Ungdomskolen; tur med Hvite Busser, Klatreveggen, Sannas venner; bok og flytekai, Julekonserten, Revyen Sjettsu, Træna Kino, TAS; inventar til pårørenderom, Træna kirke; nye løpere, Petter Dass kapellet; maling, Artisten Æ; plateutgivelser og konserter, Stefan Sundstrøm; bokutgivelse og plateinnspilling i Træna, Ungdomsklubben og mange andre fine tiltak og allmennyttige formål.

Søknad med finansieringsplan/ budsjett sendes til jim@trena.net eller til Trænafestivalen, Postboks 196, 8770 Træna.

Trenger du veiledning, lurer på noe eller vil snakkes, kom innom kontoret på Pelagia eller mail, tlf: 906 62 495